Svelvik Turnforening, Vestfold Gymnastikkfestival 2016 - Fugazifoto